Najdete nás na Facebooku

Otázky a odpovědi

Jak postupovat, když partner má větší potřebu sexu než já. Ráda bych mu vyhověla, ale často je mi to pak už i nepříjemné - cítím bolest v podbřišku. Může to mít nějaký zdravotní důvod?

Sexuální potřeby každého jednotlivce jsou velice individuální. Prakticky v každém vztahu existuje mírná nerovnoměrnost. Důležité je najít kompromis. Což není vždy jednoduché. Také jednoduchá rada neexistuje. Nemám o Vašich potřebách a představách dostatek informací. Také nevím jak často a dlouho souložíte a jak by jste si to představovala. V těchto případech, když už si nevíte rady a sami tento problém nemůžete vyřešit, je lepší obrátit se na odborníka, podrobně situaci probrat a hledat řešení. Ale u každého je to jiné.

Provádějí se plastické operace k úpravě zevních rodidel, když se mi jejich vzhled třeba nelíbí?

Plastické operace k úpravě genitálu se jistě provádějí, ale musí k tomu být jasný medicínský důvod, obvykle tedy tehdy, působí-li pacientce zdravotní potíže. Z čistě estetického hlediska se k těmto operacím přistupuje velmi vzácně a jedná se o případy tzv. dysmorfobie (nespokojenost s vlastním tělem), což jsou důvody spíše psychogenního charakteru. I tak je vždy nutná obezřetnost, neboť nespokojenost může přetrvávat i po operaci či pacientka může mít opět jiné představy. Po provedené amputaci je následná korekce (ve smyslu zvětšení) již nemožná.

Jsem s partnerkou již několik let a ona stále neměla orgasmus. Je možné nějak stanovit kde je chyba?

Orgasmus je emoce pocitového vyvrcholení, ke které dochází po určité době účinné sexuální stimulace. Obecně platí, že asi třetina žen za svého života orgasmus nikdy neprožije, třetina žen má vyvrcholení občas a zbytek prožívá orgasmus bez problémů třeba i opakovaně v průběhu jednoho styku. Je těžké zjistit, proč zrovna vy patříte do té či oné skupiny. Ženy dosahují orgasmu nejčastěji a nejlépe zevní stimulací svého genitálu. Pouze menšina žen dosahuje tento prožitek také nebo výhradně při vaginální souloži. Ženské sexuální cítění a prožitky se liší od mužského vnímání a prožívání sexu. Erotizace žen kulminuje asi ve třiceti letech. Mladší ženy v počátku svého sexuálního života nemusí orgasmus prožívat vůbec, aniž by to výrazně snižovalo jejich sexuální zážitek. S postupujícím věkem přibývá žen, které vyvrcholení prožívají. Tento fakt je založen na prostých biologických zákonitostech. Sexualita je u člověka účelově fixována na reprodukci. Zde je rozdíl mezi mužem a ženou. Anorgasmie u muže je velmi neobvyklá. Muži jsou biologicky "naprogramováni" k plození a orgasmus je pro ně určitou satisfakcí za přenos genetického materiálu. Ženy otěhotní s orgasmem i bez něho. Orgasmus je u žen vývojově méně fixován, a proto je u nich anorgasmie častější. Přibývají zprávy, že se v poslední době zvyšuje procento žen, které tento prožitek mají. Je to zřejmě jedna z posledních fylogenetických funkcí, která se u člověka pomalu fixuje.

U mojí partnerky dochází někdy, když je hodně vzrušená, k úniku nějaké tekutiny. Co to může být? Slyšel jsem také něco o ženské ejakulaci. Existuje něco takového?

Ano, femomén ženské ejakulace existuje. Týká se však pouze malé skupiny žen. Jedná se o expulzi určitého kvanta transparentní tekutiny na vrcholu orgasmu při výrazném stupni sexuálního vzrušení. Původ tekutiny je však diskutabilní. Uvažuje se o úniku moči při zvýšené detrusorové aktivitě v průběhu orgasmu či o vaginální lubrikační tekutině nebo o sekretu Skeeneho parauretrální žláz, některými autory označovanými jako tzv. ženská prostata.

Partnerka chce zkusit anální sex. Je to bezpečné?

Anální otvor není ideální místo pro soulož. Hrozí zvýšené riziko poranění a přenosu infekce. Při análním sexu většinou vznikají mikrotraumata v oblasti konečníku a ta mohou být bránou vstupu infekce. Rozhodnete-li se praktikovat tuto sexuální aktivitu, mělo by to být s vaším stálým partnerem. Měli by jste použít prezervativ a dostatek lubrikačního prostředku. Při výrazných bolestivých pocitech partnerky raději styk přerušte. Po análním sexu je vaginální soulož nevhodná pro zvýšené riziko infekce.

Je mi 41 let a v poslední době nemám chuť na sex, když ale k tomu dojde, problémy nemám, kamarád mi radí abych si nechal předepsat Viagru. Bojím se, že pak budu na sex pořád myslet nebo že se nebudu moc ovládnout a budu obtěžovat každou ženu v mém okolí.

Pokles sexuální apetence Viagra ani podobné přípravky nevyřeší. Zmíněný přípravek patří do skupiny léků, které se nazývají inhibitory syntézy fosfodiesterázy a způsobují cílené rozšíření cév v oblasti genitálu, tím dochází celkem spolehlivě k erekci. Je k tomu ovšem nutná sexuální stimulace. Takže vezmete-li si tento lék a budete-li si při čekání na jeho účinky číst noviny, tak se nestane vůbec nic. Bez afektivní stimulace tyto medikamenty neúčinkují. Snížení zájmu o sex má v pozadí obvykle jiné příčiny. Přepracovanost, chronický stres, únavu, partnerské konflikty, psychické vypětí, užívání léků, nadměrná konsumace alkoholu, kouření či drogy, celkové onemocnění a mnoho dalších. Cílem léčby je odstranění těchto vyvolávajících faktorů nebo léčba vzniklého onemocnění. Přípravky, které se nazývají afrodisiaka ve skutečnosti příliš nefungují, jejich účinnost je většinou na úrovni placebo efektu. Týká se to zejména komerčních produktů s masivní reklamní kampaní v médiích. Snažte se upravit svůj životní styl, sportujte, dodržujte pravidla racionální výživy, nekuřte, dostatečně spěte a máte-li nějaké zdravotní problémy, navštivte lékaře.

Dá se pedofilie léčit?

Pedofilie je sexuální deviace s orientací na nezralé prepubertální dětské objekty. Toto zaměření může mít povahu heterosexuální, homosexuální nebo bisexuální. Je vrozené a vyléčit se nedá. Jedinci se s tímto zaměřením vyrovnávají různě. Měli bychom rozeznávat mezi pojmy deviace a delikvence. Někteří jedinci se vyrovnávají se svojí úchylkou velmi dobře a nikdy nepřeroste rámec zvýšené náklonnosti a lásky k dětem. Jsou mezi nimi kvalitní pedagogové, trenéři, vedoucí mládeže a děti k nim mají hezký vztah. Tato parafilie se vyskytuje, na rozdíl od sexuálních agresorů, také ve vyšším věku, např. sexuální zneužívání vlastních vnoučat. Jakákoliv předčasná erotizace sexuálně nezralého objektu (i neagresivního charakteru) má pro tuto osobu v budoucnu neblahé následky. Podle českého práva jsou jedinci do patnáctého roku považovány za sexuálně nezralé osoby, s nimiž nesmí starší osoby provozovat sex. Pedofilie se tedy léčit nedá. Je to velmi nebezpečná deviace, jestliže překročí rámec sexuálního obtěžování, ale samotné pedofilní zaměření nemusí nikoho ohrožovat.

Jak se léčí předčasná ejakulace?

Jako ejaculatio praecox označujeme stav, kdy dochází k výronu semene předčasně, někdy ještě před imisí (ejaculatio ante portas), jindy těsně po zavedení penisu do pochvy či po několika frikčních pohybech. Abychom tento stav označili jako poruchu, je nutné aby k němu docházelo opakovaně při pravidelném sexuálním životě. Většinou se jedná o mladé zdravé muže s dobrou vzrušivostí a kvalitní erekcí s rychlým ejakulačním reflexem. Sexoterapie využívá tzv. stiskací (squeeze) techniku na oddálení ejakulace. Ideální je nácvik s partnerkou. Znecitlivující gely příliš nefungují. Dobré výsledky se dosahují s některými druhy psychofarmak, které prodlužují ejakulační latenci.

Co to je suchý orgasmus?

Jedná se o sexuální dysfunkci, při které nedojde v průběhu orgasmu k výronu semene. Existuji dvě formy. U ejakulace dochází k emisi a expulzi ejakulátu do močové trubice, avšak při první odchylce dojde při orgasmu k retrográdnímu vypuzení spermatu do močového měchýře (např. při neuropatii u diabetes mellitus). V druhém případě se jedná o tzv. pravou anejakulaci, při které je porušena sympatická inervace první fáze ejakulačního reflexu. K tomu dochází vlivem sympatikolyticky působících farmak, po radikální prostatektomii, v důsledku vegetativní neuropatie nebo při míšní lézi. Rovněž při opakovaném pohlavním styku v krátkém časovém intervalu může docházet k orgasmu s minimálním množstvím spermatu nebo bez něj. Příčina je zde ovšem dána fyziologickou "kapacitou" emise ejakulátu.

Bojím se, že po přechodu už nebudu moci souložit.

Lidská sexualita není omezena věkem. Sexualita ve stáří má svá specifika, nedá se na ně pohlížet jako na abnormalitu, ale jako na přirozenou variantu fyziologických reakcí v tomto období. Lidské sexuální reakce nejsou striktně hormonálně dependentní. Karence ženských pohlavních hormonů v postmenopauze může ovlivnit trofiku ženského genitálu, ale vhodná léčba může tyto potíže zcela odstranit. Nejlepší prevencí sexuálních dysfunkcí ve stáří je pravidelný sexuální život. Většina problémů v této oblasti má své kořeny spíše v psychosociální rovině.

Co to je hebefilie? Je to trestné?

Hebefilie je sexuální zaměření na dívky pubertálního věku, tedy s počínajícími sekundárními pohlavními znaky (náznaky ochlupení a prsů), na rozdíl od pedofilie, kde se jedná o orientaci na prepubertální objekty. Je-li těmto dívkám více nežli patnáct let a provozují-li sex dobrovolně, nejedná se o trestný čin pohlavního zneužívání či ohrožování mravní výchovy. Efebofilie je orientace na dospívající hochy.


ARCHIV