Najdete nás na Facebooku

Publikace

Jak léčit sexuální nesoulad?

25.10.2006, autor článku: MUDr. Jana Spilková

Sexuální terapie je komplexní psychoterapeutický přístup k léčení funkčních sexuálních poruch. Tato forma terapie přináší odstranění příslušného problému při společné terapeutické práci s partnerskou dvojicí.

 

Sexoterapii poskytují erudovaní pracovníci s dostatečným terapeutickým výcvikem a zkušenostmi v dané oblasti. Mohou se jí zúčastnit všichni motivovaní partneři. Očekáváme od nich vzájemnou spolupráci. Partneři, zvláště muži, kteří mají potíže v sexuálním životě, si zvykli myslet v průběhu sexuálních aktivit na dosažení sexuálního uspokojení svého partnera nebo sebe sama, nikoli na společný zážitek. To narušuje jejich schopnost plně se soustředit na společnou milostnou hru. Obávají se, že pohlavní spojení skončí neúspěšně. Místo radostného pocitu prožívají úzkost, strach. Sexoterapie jim pomáhá tyto problémy odstranit.
 
Pacienti přicházejí do ordinace s nejrůznějšími problémy. Hovoří o svých potížích, někdy o partnerových. Po vyšetření navrhuji v indikovaných případech párovou terapii – hovoříme o sexoterapii.
Sexuální dysfunkce jsou stavy, kdy se jedinec nemůže podílet na sexuálním vztahu tak, jak by si přál.
Párový nesoulad bývá ovlivněn přílišnou rozdílností v sexuální kapacitě partnerů nebo neslučitelností jejich sexuálních scénářů.
Sexuální kapacita – biologické založení určující sílu pohlavního pudu, zdatnost a výkonnost pohlavní funkce. Označuje se také jako sexuální náročnost, sexuální vitalita a zdatnost či temperament. Tato kapacita se odráží v požadavcích na častost, intenzitu a trvání sexuálních aktivit.
Sexuální scénář – zčásti vrozená a zčásti získaná preference způsobů sexuální aktivity, týkající se například něžnosti a drsnosti, dlouhé či krátké předehry, romantičnosti a reality, relativního důrazu na duševní a tělesnou složku, pasivity a aktivity, submise a dominance. Scénář určuje typické chování jedince v sexuální situaci.
První rozpory bývají ve frekvenci.
U mladších párů bývají větší požadavky ze strany muže. Rozdíly v požadavcích se mohou stát zdrojem napětí . Je třeba vést oba partnery k vzájemnému pochopení. Nedostatečná komunikace může vést k obviňování, sebeobviňování ( „ asi se mu nelíbím, má jinou, jsem moc tlustý, - á, dělá to schválně…“ Na druhou stranu partner s nižší apetencí (sexuální chutí) by se neměl nutit k výkonu, může narůstat nechuť až odpor ke styku. Neuspokojená touha vede k masturbaci, na což většina partnerek reaguje negativně – „ je to nemravné, až úchylné“.
Muž bývá ženou také odsuzován, když sleduje pornofilmy.
Nesoulad nastává , když si muž dá „ za cíl“ uspokojit ženu, ale přál by si, aby to bylo podle jeho představ – to znamená orgasmus ženy, s co největšími projevy emocí, opakovaně, nejlépe ve stejný okamžik partnerova vyvrcholení, apod.
Každý může mít způsob, který mu nejlépe vyhovuje. „Scénář“ sexuální aktivity se týká různých forem chování při předehře i při styku. Patří sem i postoje k orálnímu, análnímu sexu, klitoridální vzrušivost ženy, stupně něžnosti až agresivity. Je to velmi různorodé. Někteří muži chtějí sexuální iniciativu ženy, některé vášnivé chování ženy blokuje, spíše vyžadují pasivitu.
 
Inovace v sexu
 
Zvyky a novoty v sexu. Někdo vyžaduje pravidelnost, klid a bezpečí, osvědčené postupy, jiný potřebuje častější změnu. Stereotypní přístup přestává být přitažlivý a vzrušující.
 
Trvání pohlavního styku
 
Bývá častou příčinou neshod. Ženy většinou preferují delší předehru . Stěžují si, „že muž se chce jen uspokojit“. Mnoho dvojic praktikuje z antikoncepčních důvodů přerušovaný styk, což komplikuje situaci zvláště u mužů s předčasnou ejakulací. Ti si pak stěžují na sexuální nesoulad. Muži touží po dlouhotrvající erekci a styku. Často nevnímají, že to ženu již třeba nebaví. K nesouladu vedou také neshody v názorech na použití kondomu. K problémům přispívají i různé zevní vlivy (rodiče, příbuzní, malé děti, domácí mazlíčci, kteří společně s nimi obývají pokoj, někdy i lůžko). Velkým problémem je pracovní vytížení partnerů, zvláště když jsou oba plně zaměstnáni a večer myslí jenom na spánek.
 
Sexuální terapie
 
Je komplexní psychoterapeutický přístup k léčení funkčních sexuálních poruch. Tato forma terapie přináší odstranění příslušného problému při společné terapeutické práci s partnerskou dvojicí. Sexoterapii poskytují erudovaní pracovníci s dostatečným terapeutickým výcvikem a zkušenostmi v dané oblasti. Mohou se jí zúčastnit všichni motivovaní partneři. Očekáváme od nich vzájemnou spolupráci. Partneři, zvláště muži, kteří mají potíže v sexuálním životě, si zvykli myslet v průběhu sexuálních aktivit na dosažení sexuálního uspokojení svého partnera nebo sebe sama, nikoli na společný zážitek. To narušuje jejich schopnost plně se soustředit na společnou milostnou hru. Obávají se, že pohlavní spojení skončí neúspěšně. Místo radostného pocitu prožívají úzkost, strach. Sexoterapie jim pomáhá tyto problémy odstranit.

<< zpět  na seznam článků